EP6 ความแตกต่างระหว่าง Board light vs Short light (Board light vs Short light in studio photography)

John McIntire

ทั้ง board light และ short light เป็นรูปแบบแสงที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงสักเท่าไหร่สำหรับนักถ่ายภาพมือสมัครเล่นในประเทศไทย ทั้งที่ลักษณะของแสงทั้ง2แบบนั้น มีความสำคัญในขั้นพื้นฐานของความเข้าใจของการจัดแสงในรูปแบบต่างๆที่มีความยากขึ้นไป ดังนั้นเรามาทำความเข้าใจการจัดแสง การจัดมุมกล้องในการถ่าย และรูปแบบในการใช้ของแสงทั้ง2ประเภทนี้กัน

Board light ตามชื่อภาษาอังกฤษ board มีความหมายในลักษณะการสาดแสงไปในมุมกว้าง เห็นรายละเอียดชัดเจน โดยการจัดแสงนั้นวางคล้ายๆกับ loop light ที่เขียนไว้ใน ep5 คือวางในลักษณะ 30-45องศากับตัวแบบ แต่มีความต่างกันที่มุมกล้อง โดยที่การจัดแสงแบบ board light นั้นมุมกล้องจะไม่อยู่ตรงกลางของแบบ แต่จะเยื้องไปด้านใดด้านหนึ่ง หรือให้ตัวแบบหันตัวเยื้องออกไปด้านหนึ่งลักษณะเฉียง

Board lighting in studio photography

การประยุกต์ใช้ เหมาะกับเกือบทุกใบหน้าหรือรูปร่างของแบบ โดยแสงลักษณะนี้สามารถทำให้ริ้วรอยบนใบหน้าจางลง มักใช้แสตัวอื่นเพิ่มเติม และมักใช้กับภาพในลักษณะ high key

Short light เป็นการจัดแสงใกล้เคียงกับแบบ split light เพียงแต่การจัดแสงแบบ short light จะให้ตัวแบบ ยืนเฉียงค่อนข้างจะขนานกับไฟ แต่ไม่ถึงกับ 90องศา จะทำให้แสงตกไปยังอีกด้านหนึ่งของใบหน้าทำให้เกิดเงาอีกฝั่งชัดเจน ต่างกับ split light ที่จะบังเงาของใบหน้าอีกด้านมืดสนิท การใช้แสงลักษณะนี้มักใช้ร่วมกับ reflector เป็นตัวสะท้อนแสงเพื่อเปิดเงาอีกด้านของใบหน้าให้เห็นรายละเอียดมากขึ้น

Short light in studio photography

โดยแสงลักษณะนี้จะช่วยปกปิดความบกพร่องของใบหน้าอีกฝั่งในบางกรณี เป็นแสงที่ทำให้เกิดเงาชัดเจนช่วยให้ใบหน้าดูเล็กลง เกิดความแตกต่างในเรื่องของ shadow และ highlight ชัดเจน จึงมักใช้แสงแบบนี้ในลักษณะการถ่ายภาพแบบ low key

การจัดแสงทั้ง2แบบไม่มีกฏเกณฑ์ตายตัว ต่อเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าธรรรมชาติของการจัดแสงทั้ง2แบบนั้นเป็นอย่างไร เราก็สามารถสร้างสรรค์ภาพถ่ายได้ออกมาตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น ดังนั้นหากเราต้องการ breaking the rules เราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้พื้นฐาน และเข้าใจพื้นฐานอย่างแจ่มแจ้งเสียก่อน จึงค่อยฉีกกฏการใช้งานของแสงในลักษณะต่างๆ ไม่เช่นนั้นหากเราไม่เข้าใจพื้นฐานก่อนแล้ว อาจทำให้ภาพถ่ายออกมาไม่สมบูรณ์ได้ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *