EP5 แสง loop light แสงที่สามารถใช้ได้กับหลากหลายลักษณะใบหน้า (Loop lighting in studio photography)

Loop light เป็นแสงที่สามารถใช้ได้หลากหลายที่สุด แต่ในบางครั้งก็มีข้อจำกัดในการใช้เช่นเดียวกัน ลักษณะแสง Loop light เป็นแสงที่วางอยู่ในตำแหน่งเยื้องมาทางด้านหน้าของแบบในมุมประมาณ30-45องศา ให้สูงขึ้นประมาณ เหนือศรีษะเล็กน้อย แสงแบบนี้จะทำให้เกิดเงาที่อีกด้านของแก้ม แสงลักษณะนี้สามารถคุมเรื่องของ shadow และ midtone ได้ง่าย เหมาะกับการถ่ายแบบเกือบทุกประเภท ยกเว้นการถ่ายแบบที่มีลักษณะท้วม การใช้แสงลักษณะนี้จะทำให้แบบดูตัวใหญ่ขึ้นไปอีก นักถ่ายภาพบางท่านอาจจะสับสนระหว่างการวางตำแหน่งแสงแบบ loop light กับ Rembrandt light ว่ามีความต่างกันอย่างไร เพราะวางในมุมที่ใกล้เคียงกันมาก ซึ่งจะเขียนจะใน ep ต่อๆไปครับ แสงลักษณะนี้เหมาะกับงานถ่ายเต็มตัว ถ่าย head shot, haft body ก็ได้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับตัวแบบ และสถานการณ์ โดยแหล่งกำเนิดแสงเป็นสิ่งสำคัญ หากใช้แสงลักษณะนี้มักใช้ร่วมกับอุปกรณ์กระจายแสง (Diffuser) เช่น soft box เป็นต้น หากให้ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายขึ้นไปอีก คิดว่าทุกคนเคยถ่ายรูปติดบัตร เป็นการวางไฟในลักษณะ loop lighting เพียงแต่ในสตูดิโอถ่ายรูปติดบัตรนั้น มีจุดประสงค์ต้องการให้เห็นชัดเจนทั่วทั้งใบหน้า ไม่ต้องการให้เกิดเงา ดังนั้นจึงมีการวางไฟในลักษณะมุมเดียวกันทั้ง2ด้าน และปรับกำลังไฟที่เกือบจะเท่ากัน ภาพที่ได้จะออกมาใสเคลียร์ ไม่มีแสงเงาเกิดขึ้นที่ด้านใดด้านหนึ่ง ตรงตามวัตถุประสงค์ของผลลัพภ์ที่ต้องการให้ออกมา สรุปการจัดแสง loop lighting เลือกให้เหมาะกับแบบ ธีมการถ่ายงาน และสถานการณ์ ณ ตอนนั้นว่าควรเลือกใช้แสงแบบใด ไม่ได้ตายตัวว่าจะไม่สามารถถ่ายคนท้วมได้ ขึ้นอยู่กับธีมของงานด้วยว่าจะเลือกใช้แสงแบบใด